Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Elektronického obchodního domu provozovaného na adrese https://www.elektroobchudek.cz

 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v Elektronickém obchodním domě provozovaném na adrese https://www.elektroobchudek.cz

 2. Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.

 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

II. Spotřebitelé

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

III. Předmět uzavírané kupní smlouvy

 1. Prodávající nabízí ve svém Elektronickém obchodním domě zákazníkovi zboží. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu zboží, poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží, a náklady na dopravu zboží.

 2. U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou, vyjma daně z přidané hodnoty a poplatku za recyklaci, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. K této ceně se přičítá povinný poplatek za recyklaci, který je u každého zboží uveden. Veškeré popisy zboží , rozměry energetické třídy atd.jsou generovány automaticky datovou větví přímo od dodavatele nebo vyrobce.Za možné nedostatky,nesrovnalosti  tedy neneseme přímou odpovědnost.

 3. Způsob odběru nákupu:

  1. Váš nákup Vám rádi doručíme až k Vám domů. Tento způsob doručení Vašeho nákupu si můžete vybrat také při placení u pokladny. Cena dopravy je uvedena níže, a počítá se po první uzamykatelné dveře. V případě, že požadujete doručení až do bytu, napište do políčka "poznámky " např.požaduji výnos do druhého patra.Samozřejmě zvolíte patro ve kterém bydlíte. Cena za tuto službu je uvedena níže.U výnosu do patra je od přepravní společnosti vyžadována součinnost druhé osoby.Řidič jezdí bez závozníka a sám spotřebič nevynese.Pokud máte zájem o odvoz starého spotřebiče můžete toto uvést do poznámky,nebo využít volby přímo při objednávce. Ve způsobu dopravy se zobrazuje možnost dopravy přímo se svozem starého spotřebiče.

  Cena doručení Vašeho nákupu k Vám domů je závislá na váze zboží, které jste nakoupili a na zvoleném typu dopravy.


  Při přepravě více jak jednoho velkého spotřebiče bude cena dopravy dohodnuta telefonicky.

 4. Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny změnit. O případné změně cen je zákazník uvědoměn prodávajícím nejpozději při závazném potvrzení objednávky prodávajícím.

IV. Výběr a objednání zboží

 1. Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (nejdříve zvolí oddělení elektronického obchodního domu, kde chce nakupovat, následně vybere kategorii zboží), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, které hledá.

 2. Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v detailním pohledu na zboží tlačítko KOUPIT. Zobrazí se zpráva o vložení požadovaného zboží do košíku, změní se údaj o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Stejným způsobem, tj. kliknutím na KOUPIT, může zákazník k vybranému zboží přidat ještě nabízené příslušenství, pokud je pro daný výrobek nabízeno prodávajícím. Na stránku košíku se zákazník dostane vždy i po stisknutí ikonky UPRAVIT POLOŽKY, která je umístěna v pravé horní polovině obrazovky. Tam pak zákazník může zboží z košíku kdykoli smazat či upravit množství jednotlivých položek, nebo také upravit způsob dopravy. Poté můžete buď " POKRAČOVAT V NÁKUPU" nebo "ZAPLATIT U POKLADNY".

 3. Jestliže hodlá zákazník pokračovat tlačítkem "ZAPLATIT U POKLADNY"  a je registrovaným zákazníkem, zvolí políčko registrovaný zákazník  PŘIHLÁSIT SE kde vyplní svoji emailovou adresu jako přihlašovací jméno a heslo které si při registraci zvolil . Pokud zákazník nakupuje v tomto elektronickém obchodním domě poprvé nebo pokud heslo a přihlašovací jméno zapomněl, zvolí políčkonový zákazník "POKRAČOVAT K POKLADNĚ", kde v zobrazeném formuláři vyplní následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

 • jméno a adresa zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno,

 • číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím,

 • emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu.

Je-li zákazník podnikatelem, klikne na  odkaz Vyplnit firemní údaje. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

 • obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je-li podnikatelem, IČ, DIČ,

 • adresa sídla zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno,

 • číslo telefonu zákazníka, slouží k případné pétřebné komunikaci se zákazníkem

 • emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu.

Po vyplnění těchto údajů může zákazník stisknout "POKRAČOVAT". Zaškrtnutím políčka "SOUHLASÍM S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI" a kliknutím na políčko "ODESLAT OBJEDNÁVKU" objednává zákazník u prodávajícího vybrané zboží. Nejpozději následující pracovní den  bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky o možném  termínu dodání zboží. O přijetí objednávky je zákazník informován okamžitě po odeslání objednávky.O termínu doručení zboží bude zákazník vyrozuměn v co možná nejkratší době, e-mailem nebo telefonicky.Souhlasem s obchodními podmínkami,dává zákazník souhlas se zasíláním obchodních sdělení e-hopu Elektroobchůdek.cz. Zákazník se  může kdykoliv ze zasílání obchodních sdělení odhlásit.

V. Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím.

VI. Zaplacení ceny za zboží

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku V., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží.

VII. Dodání zboží

 1. Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad, návod na používání zakoupeného zboží v českém jazyce a záruční list. Kupující písemně potvrdí dodání a převzetí zboží.

 2. Dodání zboží je realizováno po připsání ceny za zboží na účet prodávajícího. Platí-li zákazník v hotovosti při dodání zboží, je jeho dodání realizováno ve smyslu dohody se zákazníkem.

 3. Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut.

  Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese  ve sjednaném termínu, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží!!

 4. Všichni naši smluvní dopravci si vyhrazují dodání zasilky do 48 hodin.nezávisle na naší expedníci.

 5.  Doprava po celé ČR  zdarma od nákupu za 1990,-  s dph .Ostatní od 79 s dph. Kč. 

 6. Osobní odběr zdarma.

 7. Pokud si zákazník nevyzvedne objednané zboží ve lhůtě pěti pracovních dnů je jeho objednávka automaticky stornována.Neplatí v připadě pokud je dohudnut jiný termín .

VIII. Záruka za zboží

 1. Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodním domě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

 2. Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.

 3. Při dodání zboží je zákazníkovi spolu se zbožím doručen i záruční list,ale tan je potvrzován  jen na výslovné požádání zákazníka. Jako doklad při reklamaci je nutné použít doklad  o nákupu.

 4. Zákazník je povinen prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložená faktury bezprostředně při jeho převzetí.Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
  V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

 5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

 6. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

 7. Pokud není prodejní doklad přibalen ve zboží je zasílán elektronicky.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy 

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti  

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

3. Ustanovení uvedená v čl.IX odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. 

5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

 

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Kupující má také právo na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím platformy ODR dostupné na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

XI. Odstoupení od smlouvy

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Kupující bere na vědomí, že dleustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož izboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy ododávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.1.30.Nejedná-li se o případ uvedený včl. 1.29či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, mákupující vsouladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž vpřípadě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení odkupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě  .   jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení odkupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny

prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

 

Vpřípadě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.30obchodních podmínek se kupní smlouva odpočátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 

Vpřípadě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení odkupní smlouvy kupujícím, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem.Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Vpřípadě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené snavrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím akupujícím uzavřena srozvazovací podmínkou, že dojde-li kodstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží

 2. Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno)

 3. Nevyzvedntím zboží nezaniká kupní smlouva :

 4. V případě, že  je zboží zakoupeno zákazníkem s  IČ, není možné využít lhůtu 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. 

  To by platilo pouze v případě, že si ve smlouvě výslovně sjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší. Jinak je uzavřená smlouva pro obě strany závazná a převzetí zboží je povinností kupujícího. Porušením této povinnosti se vystavujete sankci, přinejmenším tomu, že budete muset uhradit náklady na zbytečnou dopravou.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 2. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

 3. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

XIII. Další ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese Elektronického obchodního domu.

 2. Veškeré podstatné údaje týkající se kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, jakož i právního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem založeném uzavřenou kupní smlouvou jsou sdělovány zákazníkovi.

 3. Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí býti bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.

 4. Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek. Prodávající je oprávněn měnit sortiment nabízeného zboží. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

Dáno v Brně dne 8.10.2019.

© 2008–2022 elektroobchudek.cz
Vytvořilo FEO
Kategorie
Nahoru
Profil
Košík